Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Dokument - saksbehandling

Et dokument er første ledd i en saksbehandlingsprosedyre.

Arkivlovens §2a, gir følgende definisjon av dokument:

"En logisk avgrensa informasjonsmengde som er lagra på et medium for senere lesing, lyding, framsyning eller overføring"

Det er innholdet av hendvendelsen som avgjør journalføringsplikten, ikke hvordan eller hvilke medium et dokument er mottatt. Et dokument med arkivverdi skal alltid knyttes til en sak.

Dokument-/postbehandlingen er første leddet i arkivdanningsprosessen.

Laster...