Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Formål

Arkivplanen dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Høylandet kommune. Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsettingen:

  • Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.

Arkivloven har som formål å sikre arkiver som har betydning kulturell og/eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjendelig i ettertiden.

 Arkivplanen skal gi en oversikt over: organisering og ansvar, lover og forskrifter, prosedyrer og rutiner, akivserier og elektroniske systemer

Laster...