Arkivplan.no

Arkivplan - Høylandet kommune

hoylandet3

 Håndbok for saksbehandling og arkiv

Arkivplan for Høylandet

Om arkivplan

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Høylandet kommune

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Høylandet kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Den elekroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

Arkivplan er gjeldende for perioden med papir til og med 2013.

Rådmannen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne, som vedtas årlig i kommunens overordnede Handlingsprogram med økonomiplan.

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Som rådmann i Høylandet kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinene i arkivplanen.

Høylandet kommune

Liv Elden Djokoto

Rådmann