Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Funksjonsbasert arkivplan Høylandet kommune fra 01.06.2021

Om arkivplan

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i NN kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at NN kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Den elekroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

Rådmannen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne.

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Som rådmann i NN kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Arkivplan for NN kommune ble godkjent dd.mm.åååå av rådmann.

NN kommune dd.mm.åååå

Liv Elden Djokoto

Kommunedirektør